Disclaimer


Alle technische gegevens vermeld op deze website hebben betrekking op standaardmodellen en beschrijven hun standaardfuncties. De uitrustingen en hun functies en ook de accessoires zijn afhankelijk van het model in kwestie en van de opties van het product, maar ook van de klant specifieke gegevens.

Afbeeldingen kunnen niet vermelde of niet standaard verkrijgbare producten of uitrustingen tonen. De beschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn volgens de allernieuwste technologie op het ogenblik van publicatie en zijn vrijblijvend. Wij  behouden ons zonder aankondiging het recht wijzigingen aan te brengen op het vlak van constructie, uitrusting, look en techniek omwille van de constante verdere ontwikkeling van de producten.

Bij  twijfel over het prestatievermogen of de werkingswijze van onze producten op basis van uitzonderlijke omstandigheden adviseren wij  proefwerkzaamheden onder veilige voorwaarden. Afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden vermeld op de website sluiten wij  ondanks alle zorgvuldigheid niet uit. Daarom zijn wij  niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens vermeld op deze website. De perfecte werking van onze producten garanderen wij  in het kader van onze Algemene voorwaarden.

Verderstrekkende garanties aanvaarden wij  principieel niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan in onze algemene voorwaarden is uitgesloten.