AdBlue - Tips & Tricks om je machine in topconditie te houden

Om aan de uitstootnormen te voldoen zijn een aantal machines (8620, 9640, 9660) uitgerust met een SCR-systeem dat de schadelijke stikstofoxiden die door de motor worden uitgestoten, omzet in de niet-verontreinigende stoffen waterdamp en stikstof die al in de atmosfeer aanwezig zijn. Hieronder hernemen we de belangrijkste aandachtspunten voor jou als gebruiker van de machine.

Indien je machine beschikt over een AdBlue-reservoir dan kan je dit reservoir terugvinden aan de rechterkant van de machine, onder de cabine. Dit reservoir moet altijd voor minstens 50% gevuld zijn (10 L); op je dashboard moet dan ook minstens één blauw indicatorlampje branden. Wanneer enkel het rode lampje brandt, is het reservoir leeg en loop je het risico op foutmeldingen en vervolgens ook defecten.

Het regelmatig op peil houden van de AdBlue van je machine is iets wat je perfect zelf kan doen maar moet bijzonder zorgvuldig en proper gebeuren. Zelfs zeer kleine onzuiverheden (vuil, stof, vezels van een doek) kunnen schade toebrengen aan het systeem, foutcodes genereren en/of defecten veroorzaken. Gebruik voor het bijvullen enkel officiële AdBlue (DEF) die minstens 32% ureum bevat, en zet de motor af wanneer je AdBlue bijvult.

Stockeer je de AdBlue zelf? Weet dat de levensduur en kwaliteit ervan beïnvloed wordt door de opslagomstandigheden. Zo kristalliseert AdBlue bij temperaturen onder de -10°C en breekt het af (hydrolyse) bij temperaturen hoger dan 30°C. Vermijd daarom ook direct zonlicht op de container of bidon waarin de AdBlue wordt bewaard.